Wilt u een gift overmaken of een legaat nalaten aan Stichting 1877, dan kan dat ten behoeve van:

Stichting 1877
IBAN: NL66 TRIO 0254 3823 20
BIC: TRIONL2U

De stichting heeft de status van een culturele anbi (fiscaal RSIN-nummer: 851094909). Dit betekent dat deze als goed doel geheel is vrijgesteld van betaling van schenkings- en erfbelasting.

Nog wat informatie over de Geefwet

Dankzij de Geefwet die op 1 januari 2012 van kracht ging, kunt u 125% van uw gift aftrekken van de inkomstenbelasting. Stel dat u €100 schenkt, dan bedraagt uw aftrek €125. Als u in het 42%-tarief valt, kost de gift van €100 u dus netto €47,50. Bij 52% is dat netto slechts €35. Er geldt een plafond van €1250.

Bij een eenmalige schenking geldt een drempel van 1% van uw drempelinkomen en een maximum van 10%. Bij een periodieke schenking geldt deze drempel niet. Doneert u voor minimaal vijf jaar, dan is deze donatie altijd volledig aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. Daarvoor gebruikt u dit formulier van de belastingdienst, dat u in tweevoud invult en toestuurt aan Stichting 1877, Singel 464, 1000 AW Amsterdam. U krijgt een ondertekend exemplaar terug voor uw administratie. Alles over de geefwet staat op de website van de belastingdienst.

ANBI gerelateerde informatie

Naam ANBI: Stichting 1877
Fiscaal nummer RSIN: 8510 94 909
Postadres: Postbus 353, 1000 AJ Amsterdam
Bezoekadres: Singel 464, 1017 AW Amsterdam

Mocht u meer informatie willen hebben over Stichting 1877 dan vindt u alle informatie hier. Of stuur een e-mail naar: info@stichting1877.nl.