Fonds 1877 biedt financiële steun aan journalistieke onderzoeksverhalen die een aspect van de Nederlandse politieke, economische of maatschappelijke werkelijkheid nauwgezet willen ontrafelen. Het zijn, kortom, verhalen met maatschappelijke urgentie.

Dit kunnen ‘harde’ onderzoeksjournalistieke verhalen zijn, waarbij gebruik wordt gemaakt van data-analyses en Woo-procedures, maar ook langdurige reportages (oftewel geschreven documentaires) en reconstructies van recente geschiedenis, waarvoor bijvoorbeeld archiefonderzoek wordt gedaan. In alle gevallen gaat het om journalistiek die de complexiteit van de werkelijkheid in zicht wil brengen, oog heeft voor nuance en onderzoek weet te combineren met reflectie daarop.

Dergelijke journalistiek is essentieel voor het goed functioneren van onze democratische rechtsstaat, maar zij vraagt een buitengewone tijdsinvestering, waardoor redacties en individuele journalisten er te weinig aan toe komen. Fonds 1877 biedt daarom extra financiering.

Journalisten, zowel freelance als ergens in loondienst, kunnen een aanvraag indienen. Onderzoeksprojecten leiden tot publicatie in De Groene Amsterdammer en brede verspreiding via andere media, waarbij Fonds 1877 samenwerking tussen media stimuleert. Sinds de oprichting begin 2016 heeft het Fonds meer dan 200 projecten gefinancierd die hebben geleid tot publicaties in dag en weekbladen en uitzendingen op radio en televisie.

Fonds 1877 bestaat met dank aan particuliere donaties van onder meer de lezers van De Groene Amsterdammer en de Hartwig Foundation. Wilt u Fonds 1877 ondersteunen? Dat kan, via de culturele anbi Stichting 1877.

Aanvragen projectsteun

Fonds 1877 betaalt niet, zoals in de journalistiek gebruikelijk is, per woord, maar vergoedt de tijd die in het onderzoek wordt gestoken. Een aanvraag bestaat uit een onderzoeksplan waarin het belang van het project, de werkwijze en een publicatieplan worden besproken, aangevuld met een begroting. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@stichting1877.nl.

Beeld: Michael Wolf / Courtesy Galerie Wouter van Leeuwen