Fonds 1877 biedt financiële steun aan journalistieke onderzoeksverhalen die een aspect van de Nederlandse politieke, economische of maatschappelijke werkelijkheid nauwgezet willen ontrafelen. Het zijn, kortom, verhalen met maatschappelijke urgentie.

Dit kunnen ‘harde’ onderzoeksjournalistieke verhalen zijn, waarbij gebruik wordt gemaakt van data-analyses en Wob-procedures, maar ook langdurige reportages (oftewel geschreven documentaires) en reconstructies van recente geschiedenis, waarvoor bijvoorbeeld archiefonderzoek wordt gedaan. In alle gevallen gaat het om journalistiek die de complexiteit van de werkelijkheid in zicht wil brengen, oog heeft voor nuance en onderzoek weet te combineren met reflectie daarop.

Dergelijke journalistiek is essentieel voor het goed functioneren van onze democratische rechtsstaat, maar zij vraagt een buitengewone tijdsinvestering, waardoor redacties en individuele journalisten er te weinig aan toe komen. Fonds 1877 biedt daarom extra financiering.

Journalisten, zowel freelance als ergens in loondienst, kunnen een aanvraag indienen. Onderzoeksprojecten leiden tot publicatie in De Groene Amsterdammer en brede verspreiding via andere media, waarbij Fonds 1877 samenwerking tussen media stimuleert. Sinds de oprichting begin 2016 heeft het Fonds meer dan 60 projecten gefinancierd die hebben geleid tot publicaties in dag en weekbladen en uitzendingen op radio en televisie.

Fonds 1877 bestaat met dank aan particuliere donaties van onder meer de lezers van De Groene Amsterdammer en de Hartwig Foundation. Wilt u Fonds 1877 ondersteunen? Dat kan, via de culturele anbi Stichting 1877.

Aanvragen projectsteun

Fonds 1877 betaalt niet, zoals in de journalistiek gebruikelijk is, per woord, maar vergoedt de tijd die in het onderzoek wordt gestoken. Een aanvraag bestaat uit een onderzoeksplan waarin het belang van het project, de werkwijze en een publicatieplan worden besproken, aangevuld met een begroting. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@stichting1877.nl.

Aanvragen Research Grant

Fonds 1877 zal in 2018 drie beurzen verlenen aan journalisten, zodat zij een half jaar full time aan een journalistiek onderzoek kunnen werken. De drie ‘Research Grants’ zullen worden toegekend voor onderzoeksprojecten die betrekking hebben op de controle op macht en belangen in Nederland. Fonds 1877 wil op deze manier bijdragen aan een zo goed mogelijk geïnformeerd publiek en politiek debat, in een tijd dat we juist een steeds vrijere omgang zien met de feiten en de waarheid.

Aanvragen voor de werkbeurzen zullen worden beoordeeld door een commissie met daarin Kees van den Bosch, Marian Donner, Joost Oranje, Martijn Roessingh, Jeroen Trommelen en Xandra Schutte. De onderzoeken zijn bij voorkeur geschikt voor producties in verschillende media, waaronder in ieder geval een long read in De Groene Amsterdammer.

De onderzoekers worden redactioneel waar nodig ondersteund door Investico, platform voor onderzoeksjournalistiek. Investico heeft specifieke expertise in huis (o.a. datajournalistiek, WOB-specialisme en toegang tot financiële data) en onderhoudt een netwerk met diverse media, waaronder de vaste partners van het platform: Trouw, FD en De Groene Amsterdammer en ad hoc-partners waaronder Argos en Nieuwsuur.

Journalisten kunnen een voorstel voor een Research Grant indienen als individu of als team. Zij kunnen freelancer zijn, of werkzaam zijn in vaste dienst voor een krant of tijdschrift. Per project wordt maximaal €30.000 toegekend. Het is aanvragers toegestaan om co-financiers te benaderen.

Een aanvraag bestaat uit een onderzoeksplan waarin het belang van het project, de werkwijze en een publicatieplan worden besproken, aangevuld met een begroting. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@stichting1877.nl.

De inschrijving opent 1 maart en sluit 15 juni 2018. Het spreekt voor zich dat onderzoeksvoorstellen vertrouwelijk worden behandeld.

Beeld: Michael Wolf / Courtesy Galerie Wouter van Leeuwen